Page 4 - brochure_haspengouw
P. 4

1
Haspengouw is een streek die tot de verbeelding spreekt. Ze roept beelden op van weidse golvende akkers waar in de verte torenspitsen boven de horizon pieken, van bloesems en fruit, van holle wegen en van vierkantshoeven en kastelen. Door sommigen wordt ze wel eens vergeleken met de Provence of Toscane. Een beeldspraak die misschien nog niet zo gek is. Wie goed kijkt, kan immers zien dat die schoonheid en kwaliteiten ook wel in Zuid-Limburg aanwezig zijn. Zij het dan op een kleine schaal en met andere eigenheden en vormen. Zeker de laatste decennia is de belangstelling voor de schoonheid en het eigen karakter van het platteland toegenomen. Maar het is niet gemakkelijk om in een steeds sneller veranderende samenleving karakter en traditie te bewaren.
Niet in één beeld te vatten
Hoewel we bij Haspengouw onmiddellijk aan Zuid-Limburg denken, strekt de streek zich uit vanaf het Maasland tot het noorden van Luik en omvat het ook delen van de provincies Brabant en Namen.
Tongeren en Sint-Truiden zijn de enige echte stedelijke gebieden in de regio. Bilzen is een autonome kleine stad, die zich duidelijk onderscheidt van de buitengebieden.
Droog-Haspengouw ligt in het zuiden van de regio. Het is een golvend landschap, met een uiterst vruchtbare leemgrond. De typische hoopdorpen liggen op regelmatige afstanden van elkaar. De bebouwing concentreert zich rond de kerk, om zoveel mogelijk open gebied voor de akkerbouw te vrijwaren. Van de boomgaardkrans rond de dorpskommen, waar ook het vee graasde, zijn nog getuigenissen aan te treffen.
De imposante vierkantshoeven zijn getuigen van rijke oogsten en welstand. Weidse open velden worden doorgesneden door holle wegen, met nauwelijks enig bos en hier en daar een landhuis of hoeve.
Het noordelijke deel van de regio is Vochtig-Haspengouw. Dit zand-leemgebied vormt het over- gangsgebied naar de Kempen. Het landschap is hier eerder vlak met brede valleigebieden en talrijke beken. De verspreide bebouwing langs lange linten, en de hagen en houtkanten rond akkers en weiden geven deze streek een typisch rasterlandschap. De dorpskernen zijn dikwijls nog moeilijk te herkennen, omdat ze in lange linten met elkaar verbonden zijn. Door de lagere vruchtbaarheid is de landbouw hier veeleer gemengd, de veeteelt stond in voor de nodige mest- bevoorrading. In de weiden werden fruitplantages aangelegd. De boerderijen zijn bescheidener dan in het zuidelijke deel van de regio, en meer verspreid over het landschap. De vakwerkbouw is hier nog steeds meer dan waar ook zichtbaar.
KENNISMAKEN MET HASPENGOUW
KENNISMAKEN MET HASPENGOUW: Een cultuurlandschap met allure


   2   3   4   5   6