Page 3 - brochure_haspengouw
P. 3

Bronnen:
ALEXANDER, Christopher: “A Pattern Language”
FORIER, Frank: “De vierkantshoeven als landschapstyperend element van de Vlaamse leemstreken bedreigd? - Case Gingelom”
GYSELINCK, Jos: “Bedreigd erfgoed: Vakwerkbouw in Limburg”
LORMANS, Dominique: “Beverst... een typologische studie: de koerwoning”
Noorderbreedte.nl: “Dorpslandschappen.” Bijdragen van Hans Elerie, P. Ph. Dordregter, Paul Kuypers, Henk De Haan, e.a.
SCHOUTERDEN, Ludo: “Case-study Horpmaal - Morfologische-typologische studie”
VREYS, Nicole: “Langs boerenerven en -hoven... Erfbeplanting en landschapsintegratie in Limburg.”
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, BESTUUR VOOR MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN: “Bouwen door de Eeuwen heen in Vlaanderen”. Delen 6n en 14n.
AMBTELIJKE WERKGROEP INNOVATIEPROCES PLATTELANDSBELEID: “Literatuurstudie: Trends en ontwikkelingen op het platteland”
STREEKPLATFORM HASPENGOUW: “Leefbaarheid van de Haspengouwse kleinen kernen” PROVINCIE LIMBURG: “Ruimtelijk structuurplan Provincie Limburg” http://aps.vlaanderen.be
http://geo-vlaanderen.gisvlaanderen.be
http://statbel.fgov.be http://www.bouwenenwonen.be http://www.ipo-online.be http://www.onroerenderfgoed.be http://www.ruimtelijkeordening.be http://www.limburg.be
Dit project werd mogelijk gemaakt met de steun van het Europees Oriëntatie en GarantieFonds voor de Landbouw afdeling garantie, het programmeringsdocument Plattelandsontwikkeling in Vlaanderen (PDPO) en de provincie Limburg.
EOGFL PDPO Provincie LIMBURG
afdeling garantie Programmeringsdocument voor de plattelandsontwikkeling in
Colofon
Met dank aan:
Elife ALBAYRAK, Patrick BOUCNEAU, Christel CORNELISSEN, Frank FORIER, Jos GIJSELINCK, Karin GIJSEN, Angèle JANSSEN, Luc LABAT, Kristien LEFEBER, Eddy LEUNEN, Roger LIBERLOO, Dominique LORMANS, Martin MERKEN, Nico NIVELLE, Ingrid QUINTENS, Heidi ROOSELEERS, Liselot SAUWENS, Frieda SCHLUSMANS, Ludo SCHOUTERDEN, Carine SCIERSKI, Herman VAN MEER, Wim VANDENRIJT, Els VANKAN, Nicole VREYS
Redactie:
Griet BOUWEN Paul KEUNEN
Vormgeving:
aZO-media
Fotografie:
Johan REYNDERS Paul KEUNEN Dominique LORMANS Alexander VAN LIEMPT
Productie:
Stebo vzw
Evence Coppéelaan 91 3600 Genk
infocentrum.wonen@stebo.be www.stebo.be
2006
Vlaanderen


   1   2   3   4   5