Page 6 - brochure_haspengouw
P. 6

Haspengouw is sinds mensenheugenis een streek van landbouwgemeenschappen geweest. Dankzij de buitengewoon vruchtbare bodem was bijna elke bewoner in de landbouw actief. Het dorpsbelang viel naadloos samen met het boerenbelang. Dit is niet langer zo. Heel wat kleine familiebedrijfjes zijn stopgezet. Het huidige boerenbedrijf is groter en gespecialiseerder dan ooit. Nochtans is het platteland in volle ontwikkeling en volgt het op haar eigen manier de maatschappelijke evoluties. Vooral in de laatste decennia is er heel wat veranderd, al loopt dat niet steeds van een leien dakje.
Platteland in evolutie
Tot in de helft van de vorige eeuw was het platteland van de boeren. De dorpen leefden hun eigen leven en voorzagen bijna volledig in hun eigen behoeften van wonen, werken, onderwijs en ontspanning. Het grootste deel van het leven speelde zich af binnen de grenzen van het dorp, en de stad was veraf.
Vandaag zijn de dorpen niet zozeer een landbouwgemeenschap meer, maar vooral een woon- dorp. Ook de economische functie van het platteland is erg veranderd. Vroeger was het platte- land de plek waar vooral hard gewerkt werd, met het oog op een goede opbrengst van het veld. Nu is “de buiten” ook een plek om te genieten van een welverdiende rust na het werk, dat veelal naar de steden is verplaatst. Een toenemend aantal bezoekers zoekt er ontspanning en recreatie, wat nieuwe economische ontwikkelingen in de toeristische en recreatieve sector meebrengt.
Dit heeft een belangrijke weerslag op het leven in de dorpen. Het vroegere isolement van de dorpen en de noodzaak tot onderlinge hulp in het boerenbedrijf, zorgde voor een sterke sociale samenhang. Vandaag kiezen mensen hun sociale contacten zelf. Leven op het platteland is voor steeds meer bewoners een bewuste keuze: een alternatief voor het jachtige leven en het individualisme van de stad, omwille van de lucht en de ruimte, of gewoon omdat men houdt van het landschap of de authentieke schoonheid van het dorp. De vroegere sociaal-econo- mische afhankelijkheid heeft steeds meer plaats gemaakt voor een nieuwe vorm van plattelands- bewustzijn en -trots.
HET PLATTELAND: DE BOERENBUITEN?
HET PLATTELAND: DE BOERENBUITEN?
2


   4   5   6   7   8